Jessica Eldenstjärna
27 november – 22 december

Arkivet / Måleri / Skulptur

LIGHT–COLOURS – Färger från ett prisma
Skulptur och måleri av Jessica Enneby Eldenstjärna

Ett urval konstverk i blandtekniker från gips och olja till akvarell

Under vinterns mörknande dagar kan det kännas gott att påminnas om att ljuset faktiskt kommer tillbaka. Människan har i alla tider funderat över och påverkats av ljusets kraft och skepnader.

Med denna utställning inbjuds du att spegla dig i ljusets alla färger med förhoppningen om att du kan hitta kraft och energi att ta med in i mörkret, som ju också behövs. I det mörka kan vi vila och möta ett annat tempo i oss själva.

I will love the light for it shows me the way, yet I will endure the darkness for it shows me the stars.” ― Og Mandino

FOTO: ”I am a Moment of Eternity”, ©Jessica Eldenstjärna

……………………….

Ett prisma fångar ljuset och visar oss alla dess nyanser. I Jessicas konst utforskas färgernas skiftningar tillsammans med form och textur. Likt speglar eller nycklar till ditt inre kan hennes konst användas till meditation och kontemplation över livet. Det lilla och det stora. Det inre och det yttre. Eller bara hänga som ett smycke på din vägg, en påminnelse om skönheten i vardagen. Vill du hitta en unik julgåva till nära och kära har du chansen nu.

Jessica Enneby Eldenstjärna är född och uppvuxen 1979 på landsbygden i Värmland men bor och verkar i Stockholm sedan 2004. Efter totalt 7 års konststudier i Sverige och England har hon ställt ut på olika platser i Southampton, Värmland, Uppland och Stockholm. Hon har sålt konstverk till bl.a NK, Svenska Spels och Pfizers konstföreningar.

Hennes konst är en koloristisk mix av abstrakta och figurativa motiv vars uttryck växlar mellan olika blandtekniker med olja, akvarell, teckning och skulptur. De finstämda teckningarna över akvarellens veckade färgfält arbetas fram långsamt och med känslighet. De manar till en närvaro och ett tålamod som närmast kan liknas vid meditation. Oljemåleriet ger istället utrymme för energi, textur, tyngd och kraft medan skulpterandet är en fysiskt krävande process i många hantverkssteg. De olika teknikerna både kompletterar och kontrasterar varandra i ett samspel som väcker möjlighet för spegling och fördjupning av de mångbottnade existentiella och andliga teman som Jessica Eldenstjärna ofta utforskar och återkommer till.

……

VERNISSAGE 27 NOVEMBER, 2015, KL 18–20

VÄLKOMNA!