MARC MATTHIESEN

Bitte Nicht Entsorgen.
Ett stilleben.

…..

Kort efter sin fars död fann Marc Matthiesen ett skrynkligt kuvert med texten Bitte Nicht Entsorgen! (Var god släng ej) i en förvaringskista.

Uppmaningen och kuvertets innehåll blev utgångspunkt för en installation som med hjälp av objekt ur kvarlåtenskapen rekonstruerar fragment av ett svunnet liv.

Artefakter, bilder och ljud har arrangerats i två rum som kontrasterande stämningslägen för att korrespondera med varandra. Utkast till ett dynamiskt och aktivt liv förbinds med ögonblicksbilder av förtrogna interiörer i påtagligt förfall genom brottstycken av gemensamt upplevd musik som här värjer sig mot slutet – en innerlig men gagnlös vädjan om att få skjuta upp det oundvikliga förklingandet.

…..

Marc Matthiesen är född i Stockholm 1974. Han arbetar som dramaturg och översättare. Bitte Nicht Entsorgen är första delen i en planerad serie installationer som iscensätter olika former av frånvaro.


Alla fotografier ”Hotell Intermar, Glücksburg, 16 april 2014”, 1–12, är till försäljning och finns i 10 exemplar var.


För frågor om verket eller annat kontakta POPUP Showroom på kontakt@popupshowroom.se eller Marc Matthiesen på marcmatthiesen@hotmail.com.

 

Tack till: Rufus Didwiszus, Anders Ekeman, Annika Hyvärinen, Per Béäff, Bengt Matthiesen